Genesis

Remorquable is ontstaan uit de wens van een groep vrienden om de mobiliteit in Brussel te verbeteren door de ingebruikname van fietskarren. Deze kunnen door geregistreerde leden worden uitgeleend, op basis van de principes van de collaboratieve economie

 

Tournevie, de Brusselse werktuigen bibliotheek , stelt ons voor om dure, omvangrijke en sporadisch gebruikte apparatuur gemeenschapelijk beschikbaar te maken.

Onze Standpunt

De dienst is een realistisch alternatief voor de auto bij het vervoeren van goederen in de meeste alledaagse situaties. Ons project maakt deel uit van een verlangen naar solidariteit en zorgt ervoor dat onze fietskarren voor iedereen toegankelijk zijn door aangepaste tarieven. We hebben de pretentie noch de wil om Uber of Villo van de trailer te worden. Onze service is ethisch verantwoord en respecteert de privacy van onze leden. Wij verkopen dan ook geen privégegevens aan adverteerders of grote fondsenwervers. Het gevolg hiervan is dat onze dienst niet zo flexibel kan zijn als anderen. Het zal niet mogelijk zijn om een aanhangwagen van punt A uit te lenen en terug naar punt B te brengen, net zoals het niet mogelijk zal zijn om hem ergens op straat af te zetten totdat een (waarschijnlijk onderbetaalde) werknemer hem dan komt ophalen en elders weer aflevert.

Wij kiezen er voor om verantwoordelijkheid aan onze leden te geven en te vertrouwen: het zijn de gebruikers die voor de gedeelde apparatuur zorg dragen en er op toezien dat deze veilig wordt teruggebracht. Wat we aan comfort verliezen, winnen we aan autonomie en gebruiksvriendelijkheid.

Remorquable beweert niet dat het dé oplossing biedt voor huidige en toekomstige sociale en ecologische rampen maar tracht op z’n minst een antwoord te formuleren, een stapje in een minder schadelijke en meer emancipatoire richting. Wij zijn ervan overtuigd dat elke bijdrage nodig is om de wereld na de auto te bedenken en te ontwerpen – zonder de verslavende fossiele brandstoffen.

WAT WE VERLIEZEN AAN COMFORT, WINNEN WE AAN AUTONOMIE EN GEZELLIGHEIDgezelligheid

Daarom ontwikkelen wij aanvullende diensten voor de Remorquothèque: verhuur op lange termijn en autonome afhaalpunten. Het idee is om formules te vinden die voldoen aan uiteenlopende behoeften en zodoende een breder publiek te bereiken.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar fietsmogelijkheden en willen we op zeer praktische wijze demonstreren dat er diverse activiteiten met de fietskarren kunnen worden uitgevoerd. Momenteel hebben we een mobiel herstelatelier voor fietsen en een mobiele keuken op fietskar. Eveneens willen we de knowhow rond de productie van aanhangwagens doorgeven, zoals evenementen organiseren om mensen te ontmoeten en te sensibiliseren. Ons uiteindelijke doel is om deel te nemen aan een culturele ommekeer door de verspreiding van emancipatorische doe-het- zelfpraktijken en om de opkomst van de fiets als alternatief voor de auto te stimuleren. U kunt onze avonturen op twee wielen volgen via het tabblad href=”https://www.https://www.remorquable.be/nl/actualites of op onze href=”https://www.facebook.com/Remorquable”>page Facebook.

Perspectieven

Ontwikkeling van alternatieven voor fossiel

In het kader van de bestrijding van de luchtvervuiling en de bevordering van de verkeersontlasting in de straten van onze hoofdstad, heeft Remorquable de mogelijkheid gekregen om zich aan te sluiten bij “Cairgo Bike”. Cairo Bike is een project dat steun krijgt van de Europese subsidie Urban Innovative Action voor de ontwikkeling van een Brussels actieplan ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het is een kwestie van alternatieven te ontwikkelen voor fossiele brandstoffentransport door onder meer het gebruik van bakfietsen en fietskarren aan te moedigen bij particulieren en bedrijven in Brussel.

In deze context wordt onze dienstverlening steeds professioneler en geniet zij van aanzienlijke middelen om een schaalvergroting door te voeren. Het doel is om tegen juni 2023 ten minste 50 nieuwe aanhangwagens te produceren. De fietskarren zullen worden verdeeld over minstens 15 nieuwe uitleenfilialen, verspreid over het Brusselse Gewest. Daarbovenop willen we bijdragen tot een positieve sociale verandering in dit Brussels Gewest door de tarieven toegankelijk te houden (zodat de prijs geen obstakel vormt) en door verschillende dynamieken te ondersteunen die zich bezighouden met het uitlenen van fietskarren (zodat de logistiek wordt vereenvoudigt). We zullen ons voortdurend blijven afvragen hoe we onze dienstverlening toegankelijker kunnen maken voor de meest kwetsbare mensen die de afgelopen jaren uit de boot van het stimuleringsbeleid vielen.