Remorquable krijgt een make-over !

27/01/2021

Zoals u wellicht hebt gemerkt, is het jaar 2020 een druk jaar vol wendingen.
Ondanks een ingewikkeld en deprimerend jaar dat nog lang in het geheugen zal voortleven, willen wij wijzen op enkele positieve noten die serieuze veranderingen binnen de vereniging aankondigen.

Zoals we via onze facebookpagina communiceerden, geniet Remorquable sinds juli 2020 van een structurele subsidie van de regio en Europa (via FEDER en Urban Innovative Action) in het kader van het Cairgo Bike project.

Dit project, dat talrijke structuren verenigt die actief zijn in de Brusselse mobiliteit, heeft tot doel de overgang naar alternatieven voor fossiel vervoer te versnellen en zo bij te dragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit en een betere leefomgeving voor iedereen.

Met het oog hierop heeft Remorquable de kans gekregen om te professionaliseren en een superteam aan te werven om deze schaalverandering te waarborgen. Het is de bedoeling tegen juni 2023 een vijftigtal aanhangwagens te produceren die zullen worden verdeeld over meer dan 15 vestigingen in het hele Brusselse Gewest.

Daarom was het van cruciaal belang de site volledig te herzien om een geautomatiseerd beheer van de reserveringen mogelijk te maken en de leden een betere ervaring te bieden alvorens van schaal te kunnen veranderen.

Tegelijkertijd hebben we veel vooruitgang geboekt met de bouw van nieuwe trailers. Ongeveer 20 trailers zullen in maart de huidige vloot vervangen en aanvullen, we gaan proactief op zoek naar nieuwe locaties en zullen nieuwe fietsen bestellen, zowel elektrische als niet-elektrische. Aarzel niet om ons uw feedback te geven, nieuwe locaties voor de uitleenfilialen voor te stellen of onze volgende aankondigingen door te geven. Dankzij uw kritiek kunnen wij onze werking blijven verbeteren en de dienst gemakkelijker en toegankelijker maken.

We willen ook alle mensen bedanken die hebben bijgedragen om deze prachtige site operationeel, drietalig en bugvrij te maken (hopen we!) en in het bijzonder Wintz, Pema en Ben zonder wie niets mogelijk was geweest.

Proost op jullie allemaal,

Het Remorquable team