Ce service est actuellement en cours de réflexion et d'élaboration
et n'est donc malheureusement pas disponibles pour le moment,
vous pouvez toutefois librement consulter cette page si le cœur vous en dit !
DEZE DIENST WORDT MOMENTEEL BESTUDEERD EN ONTWIKKELD.
EN IS HELAAS OP DIT MOMENT  NIET BESCHIKBAAR.,
U KUNT DEZE PAGINA VRIJELIJK RAADPLEGEN ALS U DAAR ZIN IN HEEFT !
This service is currently under consideration and development, and is therefore unfortunately not yet available.
You can however consult it if you wish !

REMORQUABLE ENCOURAGE
LE DO-IT-YOURSELF

ET MET SES PLANS
EN OPEN-SOURCE !

 

Certaines personnes ont besoin de remorques plus que ce que notre service peut confortablement leur offrir. Dans ces cas-là, fabriquer sa propre remorque peut être une bonne alternative que nous voulons encourager.

Les plans que nous utilisons seront prochainement accessibles sur cette page.

Nous réfléchissons également à organiser des ateliers ouverts pour vous apprendre les rudiments de soudure et tout ce qu'il faut savoir pour fabriquer votre remorque de rêve vous-même. Plus d'informations suivront dans le courant de l'année 2021.

REMORQUABLE MOEDIGT HET
 DO-IT-YOURSELF AAN

EN ZET ZIJN PLANNEN
OPEN-SOURCE!

Sommige mensen hebben aanhangwagens meer nodig dan onze dienst kan leveren. In deze gevallen kan het bouwen van uw eigen aanhangwagen een goed alternatief zijn. Dit wij willen ook aanmoedigen.

De plannen die we gebruiken zullen binnenkort op deze pagina te vinden zijn. Het delen van de knowhow rond de fabricatie van de fietskarren is belangrijk voor ons. Daarom organiseren wij ontmoetings- en bewustzijnsevenementen om de fietskarren cultuur te stimuleren.

Meer informatie volgt in de loop van 2021.

At Remorquable we promote a Do-It-Yourself approach

AND RELEASE OUR PLANS AS OPEN-SOURCE !

 

Some people need more trailers than what our service can confortably offer. In this case, building your own trailer can be a good alternative that we want to encourage.

The plans we’re using will soon be available on this page.

We’re also thinking about organising open workshops to help you learn the basics of wielding and everything you need to know to be able to make your dream trailer yourself. More information in 2021.